42 630 27 30 +48 512 30 22 27 biuro@fhu-tokarski.pl

​Ochrona danych osobowych

Dbamy o ochronę sfery prywatnej
Deklaracja ta dotyczy uzyskania, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych, przekazanych w trakcie korzystania z oferty i składnia ofert do firmy FHU TOKARSKI Waldemar Tokarski z siedzibą w Łodzi przy ul. Białych Róż 10.

​Informacje ogólne

1. Podmiot odpowiedzialny

Podmiotem odpowiedzialnym w sensie ustawy o ochronie danych osobowych jest Waldemar Tokarski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FHU „TOKARSKI” Waldemar Tokarski. Osobą kontaktową kompetentną w zakresie ochrony danych osobowych jest Waldemar Tokarski. W przypadku pytań dotyczących danych osobowych oraz w przypadku skorzystania z opisanych poniżej praw, skorzystaj z formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej biuro@fhu-tokatski.pl.Skorzystanie z oferty firmy FHU Tokarski jest także możliwe bez konieczności podawania danych osobowych. Gromadzone będą jedynie dane nie pozwalające na powiązanie z określonymi osobami (jak np. nazwa dostawcy internetu, rodzaj zastosowanej przeglądarki, strona, z której pobierana jest oferta lub nazwa żądanego pliku). Ustalenie tożsamości na podstawie tych danych nie jest możliwe. Dane te służą wyłącznie do podniesienia atrakcyjności naszych usług czy ofert..

Wykorzystanie danych osobowych klienta odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem, a w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych i z prawem telekomunikacyjnym.

Wykorzystanie danych osobowych

Pouczenie RODO. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO), informuje, że administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Waldemar Tokarski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FHU „TOKARSKI” Waldemar Tokarski z siedzibą w Łodzi przy ul. Białych Róż 10. Przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. w związku z wykonaniem usługi lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi usługi i nie będą udostępniane innym podmiotom niezwiązanym bezpośrednio z wykonywaniem umowy, usługi czy ofertą. W związku z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści swoich danych, prawo sprostowania swoich danych osobowych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest niezbędne celem przedstawienia ofert ,zawarcia i realizacji umów na usługi świadczone przez FHU „TOKARSKI” Waldemar Tokarski. W przypadku ich nie podania zawarcie umowy nie będzie możliwe. Jednocześnie informujemy, że nie zbieramy danych osobowych osób odwiedzających naszą stronę www. fhu-tokarski.pl .. Skorzystanie z naszych usług jak i składanie jakichkolwiek ofert , zapytań ofertowych jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Polityka prywatności i plików cookies dla strony www.fhu-tokarski.pl

Informujemy, że nasza strona www.fhu-tokarski.pl nie zbiera danych osobowych odwiedzających osób jednak stosując się do wymagań prawnych zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami.

INFORMACJE OGÓLNE

Właściciel/administrator strony/serwisu www.fhu-tokarski.pl – Waldemar Tokarski prowadzący działalnoś gospodarczą pod firmą  F.H.U. „TOKARSKI” Waldemar Tokarski z siedzibą w Łodzi przy ul. Białych Róż 10, 91-179 Łódź,

NIP: 725 101 16 48,

tel. 512 302 227,

mail : biuro@fhu-tokarski.pl

działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz na podstawie 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne, wprowadza niniejszą Politykę Prywatności i Plików Cookies, zwaną dalej „Polityką”.

DANE OSOBOWE

1. Internauta/osoba/firma korzystający z Serwisu (dalej: „Użytkownik”) może udostępnić swoje dane osobowe.

2. Podanie tych danych jest dobrowolne. Nie podanie ich może skutkować nie możliwością zawarcia umowy na wykonanie usługi, przedstawienia oferty czy analizy otrzymanej oferty/zapytania.

3. Wprowadzone czy przedłożone przez Użytkownika dane osobowe przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

4. FHU Tokarski stosuje wymagane środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną

5. Administratorem danych osobowych jest F.H.U. Tokarski Waldemar Tokarski.

6. FHU Tokarski może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Odbiorcami danych mogą być inne podmioty współpracujące z F. H.U.  Tokarski bezpośrednio związanymi z wykonaniem usługi , umową czy analizą składanych lub otrzymanych ofert z zakresu działalności FHU Tokarski.

7. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowej .

8. Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo przenoszenia danych. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli dane Użytkownika będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

9. Dane osobowe użytkowników będą przetwarzane przez Wydawcę w celach marketingowych polegającym na promocji F. H. U.  Tokarski oraz jego usług własnych

10. Dane osobowe będą przetwarzane także dla potrzeb optymalizacji działania strony www.fhu-tokarski.pl oraz dostosowania treści Serwisu do potrzeb / zainteresowań Użytkownika.

11. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu własnych usług.

12. Na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody Wydawca ma prawo do wysyłania do niego na podany adres e-mail informacji marketingowych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika. W przypadku wyrażenia takiej zgody podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

13. Dane osobowe przetwarzane w zakresie działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Wydawcę lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail biuro@fhu-tokarski.pl

15. PLIKI COOKIES („CIASTECZKA”)

16. Strona fhu-tokarski wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu Użytkownika, które mogą być następnie odczytywane przez Wydawcę.

17. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu

18. Serwis stosuje dwa podstawowe rodzaje plików cookies, tj. pliki cookies „sesyjne”  (tymczasowe, przechowywane są w urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej) oraz pliki cookies „stałe” (przechowywane są w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez niego).

19. Istnieje możliwość konfiguracji przeglądarki internetowej uniemożliwiającej przechowywanie plików cookies na urządzeniu. „Ciasteczka” mogą być również usunięte przy zastosowaniu odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, odpowiednich programów bądź narzędzi w ramach systemu operacyjnego. W przypadku uniemożliwienia bądź ograniczenia przechowywania plików cookies, może dojść do ograniczenia funkcjonalności Serwisu

20. Szczegółowe informacje dotyczące usuwania plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych można znaleźć tu:

Korzystając z witryny, użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z plików cookie. więcej informacji

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij